Preise für 2 Personen/Tag 
Vorsaison      ab 77,- Euro

Hauptsaison  ab 96,- Euro

Nachsaison    ab 77,- Euro

Endreinigung 35,- Euro

Kurtaxe p.Pers/Tag 

1,95 bis 2,10 Euro

HOME