Preise für 2 Personen/Tag 
Vorsaison      ab 82,- Euro

Hauptsaison  ab 97,- Euro

Nachsaison    ab 82,- Euro

Endreinigung 35,- Euro

Kurtaxe p.Pers/Tag 

2,05 - 2,20 Euro

HOME