Preise für 2 Personen/Tag 
Vorsaison      ab 70,- Euro

Hauptsaison  ab 95,- Euro

Nachsaison    ab 70,- Euro

Endreinigung 30,- Euro

Kurtaxe p.Pers/Tag 

1,45 - 1,70 Euro

HOME